Nhiệm vụ ám sát 1

|

Loại: Súng, Giết chết, Nhỏ màu đen, Bạo lực - đăng ngày 2010/10/3 14:06:45

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Nhiệm vụ ám sát 1

Nhiệm vụ ám sát 1

Trò chơi mô tả:

Các cho phép trò chơi mới Sift người đứng đầu bạn chơi như Vinnie, Kiro hoặc Shorty, sử dụng hơn 14 vũ khí của sự lựa chọn, khám phá các thành phố lớn 2, hoàn thành 10 nhiệm vụ chính, 10 nhiệm vụ phụ, tùy chỉnh nhân vật của bạn và nhiều hơn nữa.

Điều khiển trò chơi:

Sử dụng Chuột để nhắm và bắn. Không gian thanh để có được vũ khí. R để tải lại.
23204 Vé
3905 Vé
85.6%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: