Nhiệm vụ ám sát 2

|

Loại: Máu, Súng, Nhỏ màu đen, Bạo lực - đăng ngày 2010/6/29 5:34:52

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Nhiệm vụ ám sát 2

Nhiệm vụ ám sát 2

Trò chơi mô tả:

Bạn có thể chọn một trong ba trò chơi, bắn kẻ thù để chọn lên mục hữu ích sau khi một cấp.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
31255 Vé
4853 Vé
86.6%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: