Tìm thấy các chậu hoa trò chơi - YY2K.COM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tìm thấy các chậu hoa

|

Loại: Thám tử, Hoa, Đoán - đăng ngày 2010/3/24 23:23:57

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Tìm thấy các chậu hoa

Tìm thấy các chậu hoa

Trò chơi mô tả:

Tìm thấy các đối tượng được ẩn bên trong với tối thiểu 10 nhấp chuột trên các đối tượng để có được điểm. Bạn sẽ mất điểm để làm cho những sai lầm.Phù hợp với các mảnh để có được các đối tượng đầy đủ trong palet.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
28061 Vé
5042 Vé
84.8%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: