Laser mắt Superman

|

Loại: Giải phóng mặt bằng, Vật lý, Nguy hiểm, Siêu anh hùng - đăng ngày 2016/6/7 4:07:41

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Laser mắt Superman

Laser mắt Superman

Trò chơi mô tả:

Trụ sở chính quân sự công nghệ đã phát triển một thiết bị-laser wearable kính, để đáp ứng môi trường đặc biệt chiến tranh, trong đó tổng hành dinh một mê cung laser cố ý được xây dựng để đào tạo các binh sĩ của việc sử dụng điện thoại lần đầu tiên, mặc dù đó là một môi trường mô phỏng, chú ý đến an toàn, vẫn đang cố gắng tiết kiệm đồng Oh.

Điều khiển trò chơi:

Phím mũi tên di chuyển.
652 Vé
1416 Vé
31.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: