Trở ngại xe gắn máy 2

|

Loại: Lái xe, Xe gắn máy, Trở ngại, Pha nguy hiểm - đăng ngày 2012/9/13 23:27:20

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Trở ngại xe gắn máy 2

Trở ngại xe gắn máy 2

Trò chơi mô tả:

Nhảy vào xe gắn máy thử nghiệm của bạn và cố gắng vượt qua mọi trở ngại trong khi cân bằng xe gắn máy. Hoàn thành mỗi ca khúc trong thời gian ngắn nhất cho điểm số cao hơn.

Điều khiển trò chơi:

Phím mũi tên di chuyển.
21399 Vé
3502 Vé
85.9%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: