Thạc sĩ mộng vuông góc nhanh hơn

|

Loại: Máy, Vai trò chơi - đăng ngày 2010/11/4 21:13:17

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Thạc sĩ mộng vuông góc nhanh hơn

Thạc sĩ mộng vuông góc nhanh hơn

Trò chơi mô tả:

Bạn làm việc trong một nhà máy gỗ và phụ trách một loại hình mới tiên tiến của lưỡi cưa. Cắt tất cả các gỗ xuống đến kích thước mà không đạt các

Điều khiển trò chơi:

Chuột - mục tiêu và cắt gỗ. Spacebar - tốc độ lên máy tính. Trái / phải các phím mũi tên - di chuyển.
22880 Vé
3829 Vé
85.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: