Nảy nấm

|

Loại: Chơi gạch, Thực phẩm, Trái cây, Kỹ năng Mouse - đăng ngày 2010/4/29 14:48:18

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Nảy nấm

Nảy nấm

Trò chơi mô tả:

Troll cần giúp đỡ của bạn để ăn trái cây.

Điều khiển trò chơi:

Chuột - tương tác.
28048 Vé
4987 Vé
84.9%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: