8 Đĩa hồ bơi

|

Loại: Bida - đăng ngày 2012/1/20 2:00:54

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

8 Đĩa hồ bơi

8 Đĩa hồ bơi

Trò chơi mô tả:

Với sự giúp đỡ của chuột nhằm mục đích thanh cue đối với các đĩa. Giữ chuột để nâng cao sức mạnh để đạt các đĩa và túi họ vào các lỗ. Túi đĩa làm cho bạn có được nhiều điểm hơn. Đạt các mục tiêu trong giới hạn thời gian để chuyển sang cấp độ tiếp theo.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
21524 Vé
3524 Vé
85.9%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: