Cuộc phiêu lưu nhảy

|

Loại: Nhảy, Trở ngại - đăng ngày 2010/9/7 12:20:07

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Cuộc phiêu lưu nhảy

Cuộc phiêu lưu nhảy

Trò chơi mô tả:

Mục đích của trò chơi th là để nhảy cao hơn và phải đối mặt với một số thách thức.

Điều khiển trò chơi:

A, D / trái, phím mũi tên bên phải - di chuyển.
24404 Vé
4145 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: