Điều thứ 1 - bệnh Productions

|

Loại: Máu, Chiến đấu, Súng, Bắn súng - đăng ngày 2009/8/22 1:46:13

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Điều thứ 1 - bệnh Productions

Điều thứ 1 - bệnh Productions

Trò chơi mô tả:

Đây là phần đầu tiên để một loạt các điều điều rất thành công. Xem như thế nào, ông phát triển là một huyền thoại đúng sự thật. Tận hưởng.

Điều khiển trò chơi:

A / D - di chuyển trái / Right.W - Jump.F - thay đổi vũ khí.Chuột - mục tiêu và bắn.Không gian - mở / đóng cửa.
27359 Vé
4732 Vé
85.3%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: