Robot vs Zombies

|

Loại: Bảo vệ, người máy, Zombie - đăng ngày 2011/7/22 16:07:10

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Robot vs Zombies

Robot vs Zombies

Trò chơi mô tả:

Liên Xô AI là trở lại. Masterminds ác bị hỏng đã tìm thấy một cách mới vào căn cứ của ông, một bệnh dịch zombie đã bắt đầu. Bạn có để bảo vệ một lần nữa từ tài sản từ các undead. Sử dụng cây kỹ năng của bạn với các anh hùng của bạn, sử dụng tháp pháo và bẫy chống lại cuộc xâm lược.

Điều khiển trò chơi:

Chuột - xây dựng tháp / mục tiêu / bắn anh hùng. W, A, S, D / phím mũi tên - di chuyển anh hùng. 1-5 - Phím nóng.
21542 Vé
3545 Vé
85.9%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: