Warped Tour vụ thảm sát

|

Loại: Máu, Chiến đấu, Chiến lược - đăng ngày 2012/6/20 22:39:16

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Warped Tour vụ thảm sát

Warped Tour vụ thảm sát

Trò chơi mô tả:

Chiến đấu đến chết giữa đu, xe đu. Máu, võ thuật và một cảnh ảm đạm.

Điều khiển trò chơi:

Trái / phải mũi tên - di chuyển. Lên phím mũi tên - nhảy. Down Arrow chính - vịt. A, S, D - tấn công. Spacebar - khối.
21540 Vé
3511 Vé
86.0%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: