Va li Skyway

|

Loại: Quảng cáo, Thu thập - đăng ngày 2010/10/7 14:22:40

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Va li Skyway

Va li Skyway

Trò chơi mô tả:

Bạn có thể bay nhanh như thế nào? Cung cấp cho cánh va li của bạn và để cho nó bay cửa đến cửa trong va li Skyway. Hướng dẫn 3 loại khác nhau của hành lý, mỗi với nó? là? sở hữu đặc điểm bay, qua bầu trời.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
23094 Vé
3881 Vé
85.6%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: