Nhảy xe buýt

|

Loại: Xe gắn máy, Trở ngại, Pha nguy hiểm - đăng ngày 2009/9/29 11:53:10

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Nhảy xe buýt

Nhảy xe buýt

Trò chơi mô tả:

Bạn là xe gắn máy diễn viên đóng thế, giống như nhân vật chính Ghost Rider, trên xe buýt cố gắng như thế nào đến nay bạn có thể bay.

Điều khiển trò chơi:

Chuột

Trò chơi này là một phần của một loạt: Mobike

26936 Vé
4597 Vé
85.4%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: