Bạc chiến binh

|

Loại: Giải phóng mặt bằng, Nguy hiểm, người máy, Bắn súng - đăng ngày 2013/7/16 11:13:01

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Bạc chiến binh

Bạc chiến binh

Trò chơi mô tả:

Chiến tranh và hòa bình là chủ đề của thời đại, robot được thành lập từ các nhiệm vụ để bảo vệ con người. Máy nghe nhạc này là giống như bạc người lính là một robot, cho sự sống còn của nhân loại, đến thăm chiến trường và tiêu diệt kẻ thù, bảo vệ các lĩnh vực con người. Là một người lính, và bạc người lính bảo vệ quyền con người. Tiêu diệt kẻ thù mỗi.

Điều khiển trò chơi:

WASD di chuyển, Chuột bắn súng.
9815 Vé
2235 Vé
81.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: