Kick trọng tài 2

|

Loại: Giải phóng mặt bằng, Bóng đá, Vật lý, Bắn súng - đăng ngày 2013/8/20 13:28:35

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Kick trọng tài 2

Kick trọng tài 2

Trò chơi mô tả:

Tòa ghét những gì, tất nhiên, bắn vào mục tiêu sau khi trọng tài không hợp lệ hoặc nổi loạn sai lầm, nó có thể được thực sự nổi giận với những người hâm mộ đã có cơ hội để trả thù trọng tài, với chân đá bóng với trọng tài.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.

Trò chơi này là một phần của một loạt: Soccer Balls

9781 Vé
2222 Vé
81.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: