Chim cánh cụt nhảy

|

Loại: Động vật, Nhảy, Chim cánh cụt, Nước - đăng ngày 2010/3/15 15:29:16

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Chim cánh cụt nhảy

Chim cánh cụt nhảy

Trò chơi mô tả:

Giúp chim cánh cụt này để lại cho nó nơi gốc một nó đã mất nó trong cách. Chim cánh cụt đã nhảy từ một băng phiến khác, và theo thứ tự đúng để đạt được nó nơi gốc. Nhấp vào tấm băng có sản phẩm nào, để gửi chim cánh cụt nhảy đến tấm băng đặc biệt. Nó có để nhảy từ một băng phiến khác để cuối cùng có thể đạt được nó nơi gốc. Chim cánh cụt có thể nhảy từ một băng phiến khác chỉ theo thứ tự đúng.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
28054 Vé
5054 Vé
84.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: