Kết nối và đạt được

|

Loại: Xây dựng đường sá - đăng ngày 2010/6/18 15:26:46

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Kết nối và đạt được

Kết nối và đạt được

Trò chơi mô tả:

Hướng dẫn các xe một cách an toàn để nó đến để chuyển sang cấp độ tiếp theo. Kéo các mảnh đường vào lưới điện để tạo thành một con đường trơn và chính xác. Kéo bom vào các mảnh đường để phá hủy sự hình thành không chính xác.

Điều khiển trò chơi:

Kéo và thả các phần cho lưới điện. Kéo và thả quả bom để phá hủy các mảnh. Click đi, một khi bạn
26872 Vé
4554 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: