Gỗ chết tái sinh

|

Loại: Thu thập, Giải phóng mặt bằng, Vật lý, Nước - đăng ngày 2013/7/18 17:03:13

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Gỗ chết tái sinh

Gỗ chết tái sinh

Trò chơi mô tả:

Mùa hè scorched trái đất, vết nứt trái đất đã không thể cung cấp cho nhỏ cây đủ nước, chỉ có nguồn tài nguyên nước ngầm cũng là cực kỳ hiếm, bạn một cách an toàn đường ống nước tài nguyên thủy lợi, cây nhỏ có thể được sinh ra một lần nữa nó vào bạn.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
9765 Vé
2226 Vé
81.4%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: