Đường đá cẩm thạch

|

Loại: Phù hợp với, Bắn súng - đăng ngày 2011/11/25 21:35:40

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Đường đá cẩm thạch

Đường đá cẩm thạch

Trò chơi mô tả:

Phá hủy viên bi bằng cách hình thành nhóm 3 hoặc nhiều viên bi cùng màu. Click chuột để bắn bi, nhấn thanh không gian để trao đổi màu sắc của đá cẩm thạch được bắn.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
21514 Vé
3518 Vé
85.9%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: