Yeah địa ngục

|

Loại: Bảo vệ, Quốc phòng - đăng ngày 2011/1/6 20:59:20

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Yeah địa ngục

Yeah địa ngục

Trò chơi mô tả:

Trong các địa ngục Yeah chiến lược trò chơi, bạn cần phải rút ra vũ khí huyền diệu với cọ của bạn để ngăn chặn Satan

Điều khiển trò chơi:

Chuột
22545 Vé
3763 Vé
85.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: