Mario chống trọng lực Parkour

|

Loại: Thu thập, Thách thức, Mario, Trở ngại - đăng ngày 2017/3/11 1:19:20

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Mario chống trọng lực Parkour

Mario chống trọng lực Parkour

Trò chơi mô tả:

Một niềm vui ít trò chơi của Mario Parkour, Mario đã đến các quái vật trên đảo để thu thập tiền xu, nơi những trở ngại, ông có thể secure thu nhập vàng trong túi của bạn cho bạn? Bây giờ, chúng tôi đi và có một cái nhìn.

Điều khiển trò chơi:

Phím mũi tên di chuyển.
121 Vé
187 Vé
39.3%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: