SpongeBob biển xe tải

|

Loại: Thu thập, Giải phóng mặt bằng, Lái xe, Sponge bob, Xe tải - đăng ngày 2017/5/23 21:43:16

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

SpongeBob biển xe tải

SpongeBob biển xe tải

Trò chơi mô tả:

SpongeBob xe tải lái xe đi lang thang đẹp thế giới dưới nước, đường không chỉ thích nhìn thấy cảnh quan đẹp trên đường đi, nhưng cũng để bắt sứa, nhưng phải cẩn thận yuppies ông chủ Oh. Hãy đến và thử nó ra.

Điều khiển trò chơi:

Phím mũi tên di chuyển.
9765 Vé
2250 Vé
81.3%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: