Hòn đảo thiên đường

|

Loại: Thuyền, Thu thập, Đảo, Kỹ năng Mouse, Lướt sóng, Nước - đăng ngày 2011/6/16 22:56:53

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Hòn đảo thiên đường

Hòn đảo thiên đường

Trò chơi mô tả:

Cưỡi sóng trên Paradise Island. Lấy mặt trời và nhấn dốc nhưng xem ra cho thuyền tốc độ, của jetski và người lướt gió.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
21549 Vé
3518 Vé
86.0%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: