Xiao Huang người phiêu lưu

|

Loại: trò chơi điện tử, Giải phóng mặt bằng, Xiao Huang người, Nền tảng, Nguy hiểm - đăng ngày 2014/7/22 7:44:09

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Xiao Huang người phiêu lưu

Xiao Huang người phiêu lưu

Trò chơi mô tả:

Đồng thời điều hành hai vai trò. Hai vai trò hướng của phong trào là đối diện. Vượt qua mức khi hai vai trò đều đạt được xuất khẩu của màu sắc tương ứng với những con khủng long trứng của màu sắc tương ứng.

Điều khiển trò chơi:

WASD để chơi.

Trò chơi này là một phần của một loạt: Minions

100 Vé
192 Vé
34.2%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: