Simon's bàn

|

Loại: Bộ nhớ trò chơi - đăng ngày 2010/3/27 12:07:18

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Simon's bàn

Simon's bàn

Trò chơi mô tả:

Nghiên cứu bộ nhớ trò chơi rất thú vị. Có bốn đèn trên desktop của bạn, nó sẽ sáng hơn dưới nhiều, bạn không chỉ để lưu ý màu sắc của nó để ghi lại số lần.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
28046 Vé
5037 Vé
84.8%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: