Zombies lấy pháp dược

|

Loại: Giải phóng mặt bằng, Vật lý, Tetris, Zombie - đăng ngày 2013/9/20 22:40:40

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Zombies lấy pháp dược

Zombies lấy pháp dược

Trò chơi mô tả:

Ông đã chỉ bị nhiễm zombie, bạn có thể nuốt một màu xanh lọ thuốc sẽ có thể trở lại bình thường. Người chơi bây giờ sẽ phải giúp anh ta loại bỏ những trở ngại, mịn ăn xi-rô trở lại vào một đầu của con người của kim cương. Rất thú vị, như câu đố giải phóng mặt bằng trò chơi bạn bè đến và thử nó.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
552 Vé
1400 Vé
28.3%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: