Chỉ cần không Cricket

|

Loại: Bảo vệ, Vui vẻ, Kỹ năng Mouse, Phá hủy - đăng ngày 2011/5/5 4:52:14

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Chỉ cần không Cricket

Chỉ cần không Cricket

Trò chơi mô tả:

Hit tất cả các nốt ruồi tấn công trước khi họ giết bạn của bạn.

Điều khiển trò chơi:

Chuột để di chuyển nhấp Chuột trái để đạt
22071 Vé
3672 Vé
85.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: