Sự phản ánh của con voi

|

Loại: Động vật, Giải phóng mặt bằng, Vật lý, Nguy hiểm - đăng ngày 2013/7/3 3:15:39

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Sự phản ánh của con voi

Sự phản ánh của con voi

Trò chơi mô tả:

Ở một nơi lạnh và chỉ là một voi ma mút, voi ma mút tương tự như những người tìm kiếm cho nó tất cả các cách, khổng lồ tìm kiếm và tìm kiếm, đột nhiên cảm thấy rất khát, đến hồ, voi ma mút tại Lake thấy một chỉ như voi ma mút và voi ma mút của mình, và như vậy......

Điều khiển trò chơi:

Phím mũi tên di chuyển.
9864 Vé
2234 Vé
81.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: