Kỷ Jura côn trùng

|

Loại: Nhảy, Nền tảng - đăng ngày 2012/3/9 16:40:28

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Kỷ Jura côn trùng

Kỷ Jura côn trùng

Trò chơi mô tả:

Nhảy trên nền tảng bằng cách giữ nút chuột cho các độ dài khác nhau của thời gian.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
21556 Vé
3511 Vé
86.0%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: