Thoát khỏi trái cây nhóm

|

Loại: Giải phóng mặt bằng, Trái cây, Vật lý - đăng ngày 2013/6/3 8:24:54

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Thoát khỏi trái cây nhóm

Thoát khỏi trái cây nhóm

Trò chơi mô tả:

Một giỏ lớn là xấu tắt của trái cây phải đối mặt với bị mất vào nhà máy xử lý rác thải của số phận, nhưng các quả là không muốn có như vậy kết thúc bi thảm, bây giờ họ tập thể triển khai thực hiện quyết định chạy trốn khỏi một lớn của kế hoạch, kế hoạch nghe lên là tốt, nhưng trái cây được trong chạy trốn của đường sẽ gặp nhiều trở ngại, họ phải đoàn kết lên chỉ thành công đạt được kế hoạch, bạn nghĩ rằng trợ giúp họ thành công chạy trốn của kế hoạch có đã làm?

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
17924 Vé
3040 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: