Kho tàng pháo

|

Loại: Bóng, Thư bị trả lại, Pháo, Thu thập - đăng ngày 2011/6/27 14:02:32

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Kho tàng pháo

Kho tàng pháo

Trò chơi mô tả:

Hầm Templar cũ có đầy đủ kho tàng. Bắn pháo của bạn để nhấn các viên gạch kho báu. Với mỗi hit tất cả các bạn gõ ra một tiền thưởng. Nhưng chỉ cần gõ ra một tiền thưởng là không đủ, nó phải được bắt phải thu thập. Mục tiêu của bạn là để thu thập các tiền thưởng càng nhiều càng tốt.

Điều khiển trò chơi:

Điều khiển: Nhằm - di chuyển con trỏ Chuột để điều chỉnh các góc độ và sức mạnh của bắn. Chụp - khi bạn
21547 Vé
3508 Vé
86.0%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: