TU-95 trò chơi - YY2K.COM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TU-95

|

Loại: Máy bay, Lái xe, Bay - đăng ngày 2009/10/30 7:44:45

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

TU-95

TU-95

Trò chơi mô tả:

Kiểm soát của máy bay như bạn cất cánh, bay, và đất. Kiểm soát các cánh nắp để ở trong không khí.

Điều khiển trò chơi:

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển.F để cánh tà chang.G thay đổi bánh.H đến là để thoát ra.
26968 Vé
4587 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: