Thực Pong

|

Loại: Quần vợt - đăng ngày 2011/12/19 14:07:43

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Thực Pong

Thực Pong

Trò chơi mô tả:

Đây là trò chơi bóng bàn tốt nhất. Cuối cùng ping pong trò chơi có thể như vui vẻ như thực sự ping pong trò chơi.

Điều khiển trò chơi:

Sử dụng Chuột để di chuyển các vợt. Sử dụng Chuột để nhấn mạnh. Yếu hit - không có nút sử dụng.
21496 Vé
3522 Vé
85.9%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: