Bất ngờ đảng trang trí

|

Loại: Làm đẹp, Trang trí - đăng ngày 2009/12/28 21:22:51

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Bất ngờ đảng trang trí

Bất ngờ đảng trang trí

Trò chơi mô tả:

Chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho bạn bè của bạn Paris. Trang trí phòng và chuẩn bị một chiếc bánh ngon.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
27436 Vé
4777 Vé
85.2%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: