trưa Aliens

|

Loại: Người nước ngoài, Kỹ năng Mouse, Phá hủy - đăng ngày 2011/3/21 20:55:40

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

trưa Aliens

trưa Aliens

Trò chơi mô tả:

Một cuộc xâm lược ngoài hành tinh, và mang lại những con quái vật trái đất đói, tất cả con người bỏ chạy trong hoảng loạn. Các em đến và ăn những con quái vật đói.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
22005 Vé
3657 Vé
85.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: