Shrek Forever sau tương

|

Loại: Tìm kiếm hình ảnh - đăng ngày 2010/7/26 9:09:24

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Shrek Forever sau tương

Shrek Forever sau tương

Trò chơi mô tả:

Xác định những điểm tương đồng trong hai hình ảnh khác nhau và click vào đối tượng tương tự để có được nó xác nhận. Bạn nhận được 50 điểm cho mỗi nhấp chuột mà là chính xác và mất 25 điểm cho mỗi nhấp chuột đó là sai.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
24895 Vé
4242 Vé
85.4%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: