Aquaman hậu vệ của Atlantis

|

Loại: Trang trí, Quốc phòng, Bắn súng, Nước - đăng ngày 2011/7/9 14:19:18

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Aquaman hậu vệ của Atlantis

Aquaman hậu vệ của Atlantis

Trò chơi mô tả:

Aquaman cần bạn. Giúp bảo vệ khách sạn Atlantis từ các lực lượng ác của Black Manta Aquaman.

Điều khiển trò chơi:

Lên / xuống phím mũi tên - di chuyển. Z - cháy. X - đặc biệt tấn công.
21556 Vé
3532 Vé
85.9%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: