Zombie bóng

|

Loại: Bảo vệ, Súng, Bắn súng, Ngọn lửa, Zombie - đăng ngày 2010/5/12 5:11:38

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Zombie bóng

Zombie bóng

Trò chơi mô tả:

Zombie bóng từ mỗi góc tối, cho tất cả là thực hiện một giết chết, và bảo vệ mình để loại bỏ tất cả các zombie.

Điều khiển trò chơi:

WASD di chuyển, Chuột bắn súng.
28052 Vé
4870 Vé
85.2%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: