Tổng thống Hoa Kỳ

|

Loại: Buồn cười, Kỹ năng Mouse, Ném - đăng ngày 2010/4/21 17:06:06

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Tổng thống Hoa Kỳ

Tổng thống Hoa Kỳ

Trò chơi mô tả:

Cơ hội của bạn để hiển thị như thế nào bạn cảm thấy về những ứng cử viên tổng thống.

Điều khiển trò chơi:

Chuột - mục tiêu
28065 Vé
5025 Vé
84.8%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: