Nhiệm vụ của Hornet

|

Loại: Bay, Bắn súng, Transformers - đăng ngày 2016/12/12 7:28:16

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Nhiệm vụ của Hornet

Nhiệm vụ của Hornet

Trò chơi mô tả:

Hornet nhận được lệnh bảo vệ trái đất để tiêu diệt tất cả các thiên thạch người nước ngoài đi công việc, bạn cần phải kiểm soát các Hornet để hoàn thành thành công của sứ mệnh này.

Điều khiển trò chơi:

Chuột để di chuyển, nhấp Chuột trái để bắn.
21716 Vé
3534 Vé
86.0%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: