Điểm và nhấp vào Shaun The Sheep

|

Loại: Tìm kiếm hình ảnh - đăng ngày 2010/7/1 4:05:49

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Điểm và nhấp vào Shaun The Sheep

Điểm và nhấp vào Shaun The Sheep

Trò chơi mô tả:

Điểm và nhấp vào sự khác biệt trên hai hình ảnh giống hệt nhau như nhanh như bạn có thể. Đạt được điểm số cho mỗi phát hiện sự khác biệt. Nhớ. Mỗi nhấp chuột sai sẽ làm giảm điểm số của bạn.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
26480 Vé
4495 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: