Thách thức sống còn

|

Loại: Quốc phòng, Bảo vệ, Space, Tháp - đăng ngày 2010/7/31 20:24:02

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Thách thức sống còn

Thách thức sống còn

Trò chơi mô tả:

Nhân thành lập một cơ sở trong một vũ trụ không rõ, nhưng các lực lượng nước ngoài để tiêu diệt nguồn nhân lực quý giá phải được lập căn cứ.

Điều khiển trò chơi:

WASD - Move. Chuột - Mục tiêu và bắn. R - Reload. Q - Show hàng tồn kho (tạm dừng). Esc - Tạm dừng Game. Space bar - Nhập Base. Trong khi tại các cơ sở E - Cơ sở nâng cấp màn hình (tạm dừng). R - Items nhà máy (tạm dừng). Space bar - cơ sở Exit.

Trò chơi này là một phần của một loạt: Planet Noevo

24790 Vé
4217 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: