Chim cánh cụt rơi xuống mặt đất

|

Loại: Động vật, Cân bằng, Giải phóng mặt bằng, Vật lý, Chim cánh cụt - đăng ngày 2013/9/24 11:12:47

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Chim cánh cụt rơi xuống mặt đất

Chim cánh cụt rơi xuống mặt đất

Trò chơi mô tả:

Đây là một thử nghiệm của trò chơi trí thông minh của bạn, bạn phải giúp các gà con, để làm cho nó một thành công, nhìn vào bao nhiêu bạn sẽ có để tắt nó.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
515 Vé
1405 Vé
26.8%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: