Ăn doug

|

Loại: Bóng, Giải trí đôi, Vàng - đăng ngày 2009/10/20 13:51:40

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Ăn doug

Ăn doug

Trò chơi mô tả:

Tinh để tránh kẻ thù, ăn doug thành công.

Điều khiển trò chơi:

Player1: WASD kiểm soát của player2: các phím mũi tên để điều khiển.
28050 Vé
5021 Vé
84.8%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: