Đuổi một đồ ngọt cho trẻ

|

Loại: Thu thập, Giải phóng mặt bằng, Nguy hiểm - đăng ngày 2013/7/15 13:03:58

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Đuổi một đồ ngọt cho trẻ

Đuổi một đồ ngọt cho trẻ

Trò chơi mô tả:

Nhỏ bé trai muốn ăn một đồ ngọt cho trẻ, ông muốn tất cả các bánh kẹo mà bạn có nhiều hơn để ăn, do đó, ông bắt đầu theo đuổi để thu thập thêm Lược sử trên thanh kẹo, nhưng đường sẽ có nhiều khó khăn, bạn có thể giúp anh ta vượt qua nó?

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
9760 Vé
2229 Vé
81.4%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: