Các bức tường ngăn chặn hành động

|

Loại: Giải phóng mặt bằng, Bảo vệ, Súng, Bắn súng - đăng ngày 2013/3/14 17:24:35

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Các bức tường ngăn chặn hành động

Các bức tường ngăn chặn hành động

Trò chơi mô tả:

Kẻ thù đã vượt qua đường phía trước của quốc phòng, đến cơ sở của chúng tôi, bây giờ lấy súng của bạn đến các bức tường để bảo vệ cơ sở của chúng tôi. Sẽ tất cả những kẻ thù xâm lược đã được loại bỏ.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
19531 Vé
3319 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: