Chiến tranh Miragine

|

Loại: Bảo vệ, Chiến đấu, Tháp, Chiến tranh - đăng ngày 2012/9/8 19:45:28

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Chiến tranh Miragine

Chiến tranh Miragine

Trò chơi mô tả:

Tạo ra các binh sĩ và bảo vệ cơ sở của bạn trong khi tấn công các đơn vị kẻ thù.

Điều khiển trò chơi:

W, A, S, D / Chuột - chọn Unit.Spacebar - xây dựng đơn vị.
21510 Vé
3527 Vé
85.9%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: