Bậc thầy của cao điểm 3

|

Loại: Thẻ - đăng ngày 2010/11/21 12:57:10

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Bậc thầy của cao điểm 3

Bậc thầy của cao điểm 3

Trò chơi mô tả:

Mục tiêu của bạn trong trò chơi trực tuyến thẻ này là để thoát khỏi tất cả các đỉnh núi 3 trên màn hình, càng nhanh càng tốt. Bạn có một giới hạn thời gian 2 phút, và trong giới hạn này, bạn nên loại bỏ tất cả các thẻ trên màn hình. Số điểm được tính bằng thẻ bao nhiêu bạn có thể để loại bỏ và bao nhiêu thời gian còn lại trên bộ đếm thời gian. Để loại bỏ một thẻ, nó sẽ là 1 giá trị higherlower hơn thẻ mở. Một sau sau khi K. tốt may mắn.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
23010 Vé
3864 Vé
85.6%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: