Thành phố bị mất trò chơi - YY2K.COM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thành phố bị mất

|

Loại: người máy, Ngọn lửa - đăng ngày 2010/4/16 14:48:10

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Thành phố bị mất

Thành phố bị mất

Trò chơi mô tả:

Bắn tất cả kẻ thù và ở lại còn sống càng lâu càng tốt.

Điều khiển trò chơi:

W - nhảy. A / D - di chuyển. S - ngồi xổm. 1-5 Vũ khí. Q - lựu E - lên cao. Chuột - mục đích / bắn.
27427 Vé
4777 Vé
85.2%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: